COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Prof. Ovidio Ferreira Presidente
Tamara EscurraSecretaria
Ronaldo BogadoVocal
Ing. José Lesme
Miembro
Ing. Rodrigo Ortega
Miembro